Bli medlem

Alle er velkommen på våre møter. Besøk oss for å bli kjent og se hva vi driver med før du bestemmer deg for å melde deg inn. Kom gjerne en kveld eller to for å delta på noen av våre aktiviteter.

Om du bestemmer deg for å melde deg inn, så kan du bruke innmeldingsskjema nedenfor.

For at din innmelding skal registerers må kontingenten innbetales til
VFK-Konto: 4212 11 80760

Det sendes ikke ut giro

Når din innbetaling er registrert vil du motta en velkomstmelding, samt passord til medlemsområdet på websiden. Du blir også lagt til i VFK’s mailingliste for å motta nyhetsbrev og andre viktige opplysninger fra klubben.

Årskontingenter for 2016

MedlemstypeÅrskontingent
HovedmedlemKr. 550,-
FamiliemedlemKr. 250,-
Ungdom t.o.m. fylte 25 årKr. 300,-
Vernepliktige, pensjonister, trygdede o.l.Kr. 300
Medlemsperioden løper fra 1. mars til 28. februar, og tegnes for et år av gangen. Se forøvrig klubbens vedtekter §2 og §5.

Fyll ut skjema for innmelding i Vestfold Fotoklubb

Navn*
Adresse*
Postnummer og Sted*
Fødselsdato (ddmmåå)*
E-post:*
Telefon*
Medlemstype:*
Andre meldinger til klubben
For at innmelding skal bli registrert så må kontingent-beløpet innbetales til VFK-konto: 4212 11 80760
Det blir ikke sendt ut giro.

Når betaling er i orden så mottar du en velkomstmelding fra VFK og får deretter de nyhetsbrev som styret sender ut på e-post.


Jeg bekrefter herved min innmelding:*