Saksliste Årsmøte 2017

Til

Medlemmene i Vestfold Fotoklubb Sandefjord 20.02.2017

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte av 06.02.2017

Årsmøtet avholdes i klubbens lokaler, mandag den 06.03.2017.kl 19.00 Ranvik brygge 1, Sandefjord.

Sakliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen og sakliste.
  3. Velge dirigent og sekretær.
  4. Behandle klubbens årsberetning
  5. Behandle klubbens regnskap.
  6. Vedta klubbens budsjett.
  7. Behandle innkomne forslag og saker.
  8. Foreta valg av styret.

Med vennlig hilsen

Styret

Referat og årsberetning 2016 for gjennomsyn

Årsberetning – Last ned her…..
Møtereferat – Last ned her…..