Saksliste Årsmøte 2018

Til

Medlemmene i Vestfold Fotoklubb Sandefjord 19.02.2018

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte av 08.02.2018

Årsmøtet avholdes i klubbens lokaler, mandag den 19.02.2018.kl 19.00 Ranvik brygge 1, Sandefjord.

Sakliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen og sakliste.
  3. Velge dirigent og sekretær for møtet.
  4. Behandle klubbens årsberetning
  5. Behandle klubbens regnskap.
  6. Vedta klubbens budsjett.
  7. Behandle innkomne forslag og saker.
  8. Foreta valg av styret.

Med vennlig hilsen

Styret